Jakie przywileje przysługują samochodom przewożącym osoby niepełnosprawne?

Osoby niepełnosprawne posiadają różne ograniczenia, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Aby uczynić ich życie łatwiejszym, stworzono szereg przepisów dotyczących m.in. poruszania się po drogach. Jakie przywileje przysługują samochodom przewożącym osoby niepełnosprawne?

Możliwość niestosowania się do niektórych znaków drogowych

Jednym z przywilejów, z których może korzystać osoba niepełnosprawna jest brak konieczności stosowania się do niektórych znaków drogowych. Informacje o tym zawarte są w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, gdzie powiedziano:

"Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju."

Znaki, o które chodzi to m.in. B -1 zakaz ruchu w obu kierunkach, B -35 zakaz postoju, a także B- 39 strefa ograniczonego postoju.

Z opcji tej mogą skorzystać:

  • osoby kierujące pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,
  • osoby kierujące pojazdem należącym do wyspecjalizowanej placówki, pod której opieką znajduje się osoba niepełnosprawna.

Oczywiście samochód dla osoby niepełnosprawnej musi być oznaczony odpowiednią tabliczką.

Dodatkowe uprawniania dla osób niepełnosprawnych

Innym przywilejem, z jakiego może skorzystać osoba niepełnosprawna są specjalne miejsca parkingowe. Przestrzenie te są wyraźnie oznaczone, szersze niż standardowe miejsca i wygodnie usytuowanie przy wejściach do budynków.

Dzięki takiemu postanowieniu osoba niepełnosprawna może znacznie szybciej i łatwiej dostać się do wybranego punktu. Jest to szczególnie cenne w przypadku zaawansowanego stanu zdrowia, który mocno ogranicza możliwość poruszania się.

samochód osoby niepełnosprawnej